Živočišná výroba

Chov skotu bez tržní produkce mléka
Chov skotu je zaměřen na produkci zástavového skotu a jatečného skotu.

Nosným programem je živočišná výroba, která je zaměřená na chov masného skotu, doplňkovou záležitostí je chov ovcí.

Počet zvířat 31.7.2011:

Skot celkem

746 ks

z toho:

 

telata do 6 měsíců

207 ks

telata nad 3 měsíce až 1 rok

43 ks

jalovice 1 až 2 roky

81ks

jalovice nad 2 roky

115 ks

vysokobřezí jalovice

2 ks

krávy

283 ks

plemenní býci

15 ks

Ovce celkem

146 ks

z toho:

 

jehňata do 1 roku

36 ks

jehnice

5 ks

bahnice

65 ks

plemenní berani

4 ks

Plemena a plemenářská práce (skot)

Na Farmě Morava, spol. s r.o. byla do roku 2004 chována část skotu  s tržní produkci mléka. Jednalo se o plemeno české strakaté. Toto plemeno bylo do roku 1982 chováno v čisté formě a poté  bylo překříženo ayshirským skotem z důvodů zlepšení tvaru vemen a zvýšení mléčné užitkovosti. Toto stádo bylo v roce 2005 převedeno do chovu bez tržní produkce mléka z důvodu nutných investic do stáje a nutnosti stavby nové dojírny, která byla pro podnik ekonomicky neúnosná. V tomto stádě byli použiti k plemenitbě býci plemene charolais a hlavně býci plemene limousine, aby bylo rychle docíleno  přechodu na masný typ skotu a zvýšení zájmu kupců o zástavový skot z tohoto stáda.

Další skupinou je stádo simentálského skotu chovaného na Vysokém Potoku. Na této farmě chovaný skot vznikl převodným křížením za použití býků plemene masný simentál z původního herefordského skotu, který byl nosným programem podniku před rokem 1990. K tomuto převodnému křížení bylo přistoupeno z důvodu nezájmu kupců o herefordský skot, i když jeho chov byl co se týká mateřských vlastností, snadnosti porodů, výborné konverze živin a výborného využívání horských pastevních porostů   naprosto bezproblémový a v našich klimatických podmínkách obstál hereford 100 %.
 

Plemena a plemenářská práce (ovce)

Chov ovcí je zaměřen na produkci masných jehňat jak pro jatečné účely tak pro další chov. Dále pak na produkci jatečných bahnic. O tyto produkty je v posledních letech zvýšený zájem a to nejen v bio kvalitě.

Základní stádo matek se skládá s kříženců plemen merino a texel. V pozici otců jsou používáni plemem.berani plemene texel a od roku 2011 byl zakoupen pro tyto účely beran plemene suffolk. 

Galerie

Tato galerie neobsahuje žádné fotografie
 


  © 2008 - 2019  Farma Morava spol. s r.o.   |  Licenční podmínky