O firmě

Farma Morava, spol s r.o. vznikla v roce 1994 privatizací části Státního statku Hanušovice. V roce 1998 byla část podniku zaregistrována na základě bezvadné žádosti do systému EZ, tedy do přechodného období. Jednalo se o pozemky v katastrech: Zlatý Potok, Vysoký Potok, Podlesí, Křivá Voda, Vlaské a Vojtíškov. O rok později, tedy v roce 1999, vstoupil podnik do systému kontrolovaného ekologického zemědělství celý a dohlásil zbývající pozemky v katastrech Malá Morava a Sklené u Malé Moravy. V roce 2001 skončilo podniku přechodné období na dohlášení pozemky a Farma Morava hospodaří ekologicky v plném rozsahu.

Hospodaří převážně v obvodu bývalého okresu Šumperk v pícninářské výrobní oblasti. Podnik obhospodařuje 1527 hektarů zemědělské půdy. Tato výměra zahrnuje katastry Malá Morava, Vysoký Potok, Sklené u Malé Moravy, Vojtíškov, Podlesí – město a Zlatý Potok.  Farma leží mezi Rychlebskými horami a pohořím Jeseníky.

Charakteristika půdního výrobního typu na Farmě Morava: (dle komplexního půdního průzkumu a bonitace zem. půd – 1990)

  • reliéf terénu:   horská kopcovina
  • nadmořská výška:  nad 600 m
  • průměrná roční teplota: pod 6 st. C
  • průměrné roční srážky: nad 800 mm
  • genetický typ půdy:  výrazný podzol
  • druh a hloubka půdy: mělké půdy všech druhů

V roce 1999 Farma Morava vstoupila do systému ekologického zemědělství. Tento způsob vyžaduje specifický přístup nejen k chovaným zvířatům, ale i k pěstování plodin, skladování produktů, ale hlavně důkladné kontroly vstupů a výstupů. Vše je kontrolováno certifikovanou kontrolní organizací v případě farmy je to KEZ o.p..


  © 2008 - 2019  Farma Morava spol. s r.o.   |  Licenční podmínky